I. INTRODUKTION

Under senare år har viss debatt uppstått beträffande Scientology i vissa områden av Europa, särskilt i Tyskland, som verkar misstolka denna religiösa grupps verkliga sociala avsikter.

Från den filosofiskt och religiöst kunnige individens synpunkt existerar inga polemiska frågeställningar. Dock är det inte svårt att förstå, att bristande kunskap om religiösa fenomen som helhet och dessa fenomens möjliga manifestationer, obefogat kan leda till fientliga och omedgörliga attityder.

Det är av den anledningen som jag i denna rapport beslutar delge mina slutsatser om Scientology, en religion jag studerat under ett flertal år, både avseende dess formella (skrifter, böcker och filosofi) och dess dagliga aspekter (ceremonier, intern och extern organisation, religiösa observanshandlingar och samfundsaktiviteter), i Italien och i andra länder (Frankrike och Danmark).

II. Religionsbegreppet
LADDA NER VITBOKEN