Vid invigningen av Scientology-kyrkans Avancerade organisation i Sydney talar David Bennett inför de tusentals scientologer, dignitärer och deras gäster som samlades för denna historiska händelse. David Bennett talar om den ”dramatiska och revolutionerande domstolsseger för religionsfrihet” som ledde till det historiska utslaget i australiska högsta domstolen år 1983 som bekräftade att Scientology är en religion. Han berättar att ”vad som började som en kamp för vad som är rättvist, ledde till ett beslut som har spridit sig över hela världen för att garantera rättigheterna för människor av alla religioner”.

VIDEO I SKRIFTLIG FORM:

När jag var åtta år gammal, berättade någon för mig att det fanns ett yrke där man fick betalt för att tala och argumentera. Efter det hade jag ingen tanke på att ägna mig åt något annat.

Jag har nu nästan 50 år som advokat bakom mig, och jag kan säga att under de 50 åren, finns det inget mål som jag är mer stolt över än det mål jag vann för er kyrka 1983.

Före 1983 var den juridiska definitionen av religion i Australien mycket begränsad. Även om det inte var direkt uppenbart då, stod en av de grundläggande friheterna, religionsfriheten, på spel. Vi vann därför en stor seger, inte bara för Scientology, utan också för alla religioners religionsfrihet.

Den australiska konstitutionen garanterar religionsfrihet, men det är inte mycket mening med religionsfrihet om man inte definierar vad som utgör en religion. Och det är den verkliga innebörden av Scientology-fallet.

Argumentet jag framförde till Högsta domstolen å era vägnar byggde på tre primära begrepp:

För det första att en religions övertygelser måste omfatta grundläggande idéer som liv och död, människans roll i universum och en verklig moralkodex för rätt och fel.

För det andra att gruppen måste göra anspråk på en yttersta, vittomfattande sanning.

Den tredje egenskapen är att den bör ha några av de ting som traditionellt utmärker en religion, som religiösa tjänster, ceremonier och en kyrklig hierarki, och låt mig säga det, en fysisk bas. Som vi alla vet stämmer dessa saker verkligen in på Scientology.

Detta fick Högsta domstolen att stryka många av de restriktioner som påverkade betydelsen av religion. Och Högsta domstolens domare erkände, för alla dessa år sedan, att Scientology är en religion. En av domarna beskrev argumentet som ”oemotståndligt”.

Sedan dess har domstolar runtom i världen förlitat sig på den australiska definitionen. Ett antal amerikanska domsagor har ändrat sin definition. Och framförallt: Storbritanniens högsta domstol följde vår högsta domstols beslut istället för tidigare brittiska beslut. Det är mycket sällsynt att Storbritannien följer ett australiskt rättsfall hellre än ett eget.

Så genom att vara här och fira tillsammans med er alla, kan jag se vad följden kan bli av en dramatisk och revolutionerande domstolsseger för religionsfrihet.

Idag, genom att öppna denna magnifika anläggning, tar ni ut kursen mot frihet för hela mänskligheten.

Länge leve Scientology-kyrkan.

LADDA NER VITBOKEN