Rabbi Michael Shevack, i egenskap av interreligiös ledare och professor i jämförande religionsvetenskap, talar om de universella sanningarna i Scientology-religionens skrifter och teologi samt om grundaren av Scientology, L. Ron Hubbard. Han förmedlar sin uppfattning av kyrkan och dess medlemmar och säger: ”Den är full av folk … som vill skapa en bättre värld” och som ”har som syfte att bejaka varje individs rätt att existera tryggt och även vara drog- och giftfri”. Michael Shevack berättar också om kyrkans ”kraft, dess vision, dess orubbliga ståndaktighet” och uppmanar scientologer att följa grundarens exempel och fortsätta med sitt arbete tills ”det finns godhet överallt”.

VIDEO I SKRIFTLIG FORM:

Jag tar L. Ron Hubbards arbete på allvar, som religiös litteratur. Jag granskar det teologiskt på samma sätt som olika trosriktningar i judendomen, olika trosriktningar i kristendomen – jag granskar det på allvar.

Jag hyser inga tvivel om att det innehåller en enorm mängd universell sanning och det har en mycket ovanlig form eftersom det är modernt och det utnyttjar kunskap från 1900-talet, från tidigt 1900-tal och framåt. Han har satt samman och strukturerat det på ett sätt som är mycket, mycket lätt för folk att förstå och det är inte bara för de som saknar formell utbildning. Oavsett om man har en formell eller akademisk utbildning är frågan: Kan kunskapen nå ens hjärta?

Han har en enorm gåva för att strukturera kunskap. Jag har aldrig sett det hos någon annan. I hans litteratur finns underbara saker som jag absolut rekommenderar att folk tar på allvar, som teologi.

Det här är en mycket, mycket unik kyrka. Det är en modern kyrka. Den har inte funnits i så många år och saknar en del av äldre kyrkors kännemärken, så man slipper ta sig igenom dem.

Så att ge människor en chans att se på andliga fenomen med andra ögon, moderna ögon, fria från det förflutnas bagage och skuldkänslor, anser jag vara oerhört viktigt – i ett samhälle som måste genomgå en enorm återställandeprocess för att hinna ikapp sig självt.

Denna kyrka har spritts genom kyrkor och center på cirka 50 års tid, i snabbare takt än kristendomen. Det är ett häpnadsväckande fenomen som aldrig kunde ha ägt rum utan de teknologier vi hade. Det är helt enkelt ett fenomen. Och jag tycker ärligt talat att alla goda folkrörelser måste lära sig av Scientology-kyrkan och hur de kommunicerar.

Det är fullt av folk, goda människor, omtänksamma människor, kärleksfulla människor – människor som vill skapa en bättre värld. Det är vad jag gör – det är vad jag lever för. Det är vad mitt arbete med Scientology-kyrkan ger mig. De sprudlar av energi, de är orubbliga, omtänksamma och … Det ger mig hopp – att jag inte behöver göra allt själv, att jag inte behöver vara den ende som kämpar, att jag har vänner, en familj, att jag har andliga bröder och systrar som arbetar med mig. Det är en otrolig känsla.

Vad Scientology erbjuder är mycket viktigt. Jag arbetar med Scientology i internationella människorättsfrågor. Precis här förekommer människorättsproblem i form av kränkningar av människors integritet, vanligtvis kallat våld. Drogproblemet – Scientology går i spetsen för att se till att folk är drogfria. Så det har stor betydelse att denna sorts kyrka, vars syfte är att bejaka varje individs rätt att existera tryggt och även vara drog- och giftfri – det är verkligen utmärkt att placera den precis här på 125:e gatan.

Där människor gör goda ting, där finns också Guds närvaro. Snälla ni, gör goda ting. Det är allt jag vill att Scientology gör. Ta dess kraft, dess vision, dess orubbliga ståndaktighet och sluta inte förrän det finns godhet överallt. Det är den lärdom jag tror att L. Ron Hubbard skänkte till hela världen.

LADDA NER VITBOKEN