Baserat på de samhällsnyttiga program och humanitära initiativ som sponsras av Scientology-kyrkan, beskriver Hartney kyrkans ”verkligt starka mångkulturalism, universalitet och respekt och värdighet för individer” som ”inte bara välkommen utan nästan oumbärlig”. Han hyllar L. Ron Hubbard som ”en av de stora religiösa andliga nyskaparna på senare tid”.

VIDEO I SKRIFTLIG FORM:

Jag ser det som ännu en hörnsten för Scientology, varigenom de kan sammanföra en rad olika samfund. Vi såg så många personer från olika kulturer och religioner mötas, vilket var fantastiskt. För en organisation som förkroppsligar en verkligt stark mångkulturalism, universalitet och respekt och värdighet för individer är detta inte bara välkommet utan nästan oumbärligt.

Det jag är mest intresserad av är vad ni gör ute bland folk, saker förknippade med Narconon, Criminon, utbildningsrelaterad verksamhet, åtgärder i kampen mot okunnighet, droger och en mängd andra saker. Så det är spännande att detta center nu ska bli en samordningspunkt för så många människor i de samhällsaktiviteter som ni driver.

Min åsikt om L. Ron Hubbard, vilket står allt klarare i akademiska kretsar, är att han är en av 1900-talets stora religiösa nyskapare. Så hans arv är ganska häpnadsväckande, men utöver det tycks han vara en av de stora religiösa andliga nyskaparna på senare tid. Han är följaktligen en tämligen unik människa.

LADDA NER VITBOKEN