Bibelforskaren och författaren Rimon Kasher talar vid invigningen av Scientology-centret i Tel Aviv. Han berättar om Scientology och dess allmängiltighet, med en strävan att sprida harmoni bland hela mänskligheten. Kasher betonar centrets betydelse för hela regionen: ”Jag anser att Scientology är den enda religion som kan skapa kontakt eller rentav affinitet mellan olika trosuppfattningar och den enda som kan lätta på spänningen mellan religioner.” Han hoppas att Scientology ”inte bara kommer att bli en vändpunkt för hela Israels samhälle, utan för Mellanöstern i sin helhet”.

VIDEO I SKRIFTLIG FORM:

Scientologys allmängiltighet kommer bl.a. till uttryck i de åtta dynamikerna och trosbekännelsen. Den första punkten i er trosbekännelse visar hur universella ni är, med er tro:

”Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter.”

Det är inte så konstigt att er grundare talar om mänskligheten och vikten av: ”individens affinitet för hela mänskligheten och mänsklighetens affinitet för individen”.

För om någon hade till syfte att samla alla folkslag i harmoni, var det L. Ron Hubbard. Som ett direkt resultat av denna universella syn, gav mr Hubbard rådet att respektera andras religiösa övertygelser.

Det är tveksamt om det finns någon annan religion med en universell aspekt som är lika framträdande: Scientology försöker inte ta över eller utplåna andra religioner, utan ger dem ytterligare en dimension, vilket inte ifrågasätter eller går emot någon av deras principer.

Denna aspekt är särskilt viktig i vår del av världen.

Jag anser att Scientology är den enda religion som kan skapa kontakt eller rentav affinitet mellan olika trosuppfattningar och den enda som kan lätta på spänningen mellan religioner.

Så viktigt är ert center, er religion och L. Ron Hubbard för vår del av världen!

Ni har tagit er an många uppdrag, inte bara när det gäller individer, utan också hela samhället. Och allt kommer sig av Scientologys mål att förebygga ”sinnessjukdom, brottslighet och krig”.

Jag hoppas att ni kommer att uppnå era mål med denna org i Israel. Det kommer inte bara att bli en vändpunkt för hela Israels samhälle, utan för Mellanöstern i sin helhet.

Så att vi inom en snar framtid kommer att fira tillsammans, vid detta Scientology-center, en värld präglad av tolerans och fred.

Tack.

LADDA NER VITBOKEN