Professor Vonck talar om L. Ron Hubbards arv och dess oerhörda volym och bredd. Han berättar: ”Ron Hubbards budskap är att skapa fred i världen, att återställa moralen i världen, att hjälpa folk varhelst man kan och respektera folk för vem och vad de är.” Han beskriver L. Ron Hubbards bidrag som ”vad detta århundrade behöver – nya visioner, nya mål i livet och inbördes respekt”.

VIDEO I SKRIFTLIG FORM:

Ron Hubbards budskap är att skapa fred i världen, att återställa moralen i världen, att hjälpa folk varhelst man kan och respektera folk för vem och vad de är. Detta skapar något nytt, vilket är vad detta århundrade behöver – nya visioner, nya mål i livet och inbördes respekt.

När det gäller Ron Hubbards arv kommer somliga att göra jämförelser. Och för somliga är det som att jämföra med Bibeln eller Talmud osv., för hans ord, som skrevs av honom själv, kommer att fortsätta i all evighet.

Han såg så många saker, han skrev så många saker, att det slår en med häpnad. Om någon annan skulle göra samma sak, skulle de behöva leva tre gånger så länge som han.

Ron Hubbards bidrag är inte ett bidrag utan många bidrag. Vad som främst slår mig är vad som nu pågår i Scientology-rörelsen. De använder verktygen som Ron Hubbard skapade och det hjälper människor. Det finns program mot droger, det finns program för bättre studier, det finns program för rehabilitering. Så det finns en lösning för allting, vilket är ett stort bidrag.

L. Ron Hubbard kommer att minnas för en hel del saker. Jag ser detta som något mycket individuellt, något mycket personligt. För människor som t.ex. är på behandlingshem och får Ron Hubbards verktyg, är dessa det mest påfallande. För människor som använder antidrogprogram, för dem är dessa det mest påfallande. Så ja, Ron Hubbard har skapat så många saker för så många olika människor att alla finner någonting.

Scientology-rörelsen kommer att växa sig allt större, inte bara på grund av värdet hos hans verk, utan uppmärksamheten den får kommer att göra folk alltmer intresserade: Vad gör denna rörelse? Vad går den ut på? Så folk kommer att läsa böckerna, allt fler kommer att läsa dem, och t.o.m. gå till en Scientology-kyrka och bara gå in dit för att se vad som händer.

LADDA NER VITBOKEN