Eftersom drogmissbruk är ett globalt problem kräver det en global lösning.

Scientology-kyrkan och scientologer stöder därför programmet Sanningen om droger. Det är ett av världens största icke-statliga initiativ för upplysning om droger och förebyggande av missbruk. För att popularisera ett drogfritt leverne, distribuerar den ideellt organiserade Stiftelsen för en drogfri värld miljontals exemplar av faktaspäckade, informativa publikationer till skolor, samhällsgrupper och statliga institutioner världen över. Programmet Sanningen om droger har flera årtiondens erfarenhet av droginformation och drogförebyggande verksamhet och kan därför effektivt förmedla drogmissbrukets realiteter både till enskilda människor och genom masskommunikation.

Eftersom ungdomar som ges osminkade fakta om vad drogmissbruk kan leda till är mycket mer benägna att själva säga nej till droger, är Sanningen om droger-programmet mycket efterfrågat som ett läromedel av skolor, polis och samhällsgrupper. Mer än 62 miljoner informationshäften har distribuerats och informationsannonser har nått över 260 miljoner tittare i 123 länder.

DEN ABSOLUT MEST DESTRUKTIVA FAKTORN
i vår NUVARANDE KULTUR är DROGER.

Vidare resulterade L. Ron Hubbards forskning inom detta område i unika lösningar på drogrehabiliteringens område. Detta fick i sin tur Scientology-kyrkan och scientologer att starta Sanningen om droger, ett sekulärt program genom vilket de i över tjugo år har verkat för att få ut sanningen om droger och därmed hjälpt miljontals människor.

Kyrkan och dess medlemmar strävar efter att utplåna drogmissbruk genom att sprida information och uppmanar alla andra som också vill skapa en drogfri värld att delta.

SE INFORMATIONSANNONSER FRÅN DROGFRI VÄRLD

Om du vill veta mer om Sanningen om droger och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att skapa en drogfri värld, se:

LADDA NER VITBOKEN