Den stora och fleråriga ökningen av den globala fängelsepopulationen har fört oss förbi en allvarlig gräns: totalt finns det nu mer än tio miljoner människor som sitter bakom galler världen över. Landet med värst statistik är USA, där 2,3 miljoner människor sitter fängslade – följt av det betydligt folkrikare Kina, som har 1,5 miljoner interner. Kostnaden för att driva det amerikanska fängelsesystemet uppgick år 2007 till 49 miljarder dollar, en ökning från 12 miljarder dollar 1987. Siffrorna talar för sig själva. Och mot bakgrund av att 80 % återfaller till brott finns det ett trängande behov av en fungerande teknologi som leder till verklig och bestående rehabilitering av brottslingar, så att de kan bli produktiva samhällsmedlemmar.

Criminon-programmet är verksamt i mer än 2 100 fångvårdsanstalter i 38 länder. Criminon-kåren består till stor del av frivilliga, men man utbildar även personalen i kriminalvårdsanstalter så att de kan tillhandahålla rehabiliteringsprogram på plats. Criminons verksamhet omfattar även polismyndigheter, ungdomsanstalter och brottsförebyggande program – allt som behövs för att skapa en värld utan brottslighet.

Poliser i Mexicali i Mexiko utbildar sig i programmets väsentligaste del, Vägen till lycka, en moralkodex baserad på sunt förnuft.

I indonesiska fängelser, där Criminon-programmet används, minskade antalet återfall till mindre än 2 %.

L. Ron Hubbard upptäckte att nyckeln till verklig rehabilitering är att återställa en persons självrespekt. Fängelseinterner som deltar i Criminon-programmet studerar och tillämpar följaktligen levnadsreglerna i Vägen till lycka, så att de kan uppnå detta.

I Taiwan, liksom i resten av världen, svarar narkotikabrotten för det ökande antalet intagna i fängelser. I Criminon-programmet ingår därför också information om droger, för att hjälpa fängelseinterner att förstå och övervinna sitt beroende.

Criminon driver programmen i över 50 sydafrikanska anläggningar, alltifrån ungdomsanstalter till rymningssäkra fängelser.

LADDA NER VITBOKEN