Applied Scholastics International är en sekulär, ideell, allmännyttig organisation som tar sig an problemet med bristande läskunnighet genom att göra L. Ron Hubbards upptäckter inom undervisning och läskunnighet tillgängliga för alla.

L. Ron Hubbard insåg hur allvarligt de sänkta undervisningsnormerna och den försämrade läskunnigheten påverkar samhället. Vidare observerade han att analfabeter eller funktionella analfabeter, när de förvägras arbete och möjligheter, ofta hemfaller åt kriminalitet, sjunkande moral eller droger. Han inledde därför en undersökning av ämnet studier och fann de exakta orsakerna till framgång och misslyckande inom vilket studie- eller verksamhetsområde som helst.

Så grundläggande var hans upptäckter på undervisningens område att han lät publicera dem för användning på bred front.

Applied Scholastics har i över fyrtio år verkat för att göra dessa lösningar när det gäller inlärning och läskunnighet tillgängliga världen över.

Applied Scholastics är en fullständigt oberoende, icke-konfessionell organisation som stöds av Scientology-kyrkan och av scientologer som ägnar sig åt att höja kvaliteten på undervisning i hela världen. Applied Scholastics inser att världen en dag kommer att vila i händerna på dagens barn, och att det är kvaliteten på den undervisning de får som avgör hur väl rustade de är att föra detta samhälle framåt.

Applied Scholastics syfte är att se till att dagens elever får kvalitetsundervisning, så att en ljusare framtid för alla tryggas.

Om du vill veta mer om Applied Scholastics och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att höja utbildningskvaliteten i hela världen, se:

LADDA NER VITBOKEN