Chockerande nog lider två tredjedelar av världens regeringar av utbredd och allvarlig korruption. Nästan en fjärdedel av dagens nya ledare är övertygade om att de måste bära sig oetiskt åt för att nå framgång.

För att vända denna nedgång och återställa grundläggande moral och värderingar skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft. De helt icke-religiösa 21 levnadsreglerna kan tillämpas av vem som helst – oavsett ras, kultur eller tro – för att främja vänlighet, ärlighet och de grundläggande färdigheter man använder i livet.

Vägen till lycka, som nu publicerats på 114 språk, har spridit lugn i samhällen som slitits sönder av våld, återställt fred i områden som härjats av inbördes stridigheter, och gett miljontals människor sin självrespekt tillbaka – i skolor, fängelser, kyrkor, ungdomsgårdar och kulturhus.

För att lyfta samhället som helhet inrättades ett huvudkontor för den ideella, sekulära Vägen till lycka-stiftelsen i Glendale, Kalifornien, där de internationella verksamheterna samordnas. Tack vare stöd från Scientology-kyrkorna och scientologer utnyttjas nu Vägen till lycka och tillhörande utbildningsmaterial och program världen över, och bidrar till större ärlighet, tillit och självrespekt i alla kulturer.

SE INFORMATIONSANNONSER OM VÄGEN TILL LYCKA

Om du vill veta mer om Vägen till lycka och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att återställa ärlighet och självrespekt, se:

LADDA NER VITBOKEN