Narconon grundades år 1966 av en intern som lyckades bli kvitt sitt flera årtionden långa drogmissbruk genom att använda sig av verk från L. Ron Hubbard – författare, humanitetsförkämpe och grundare av Scientology. Idag är Narconon ett världsomspännande nätverk som dagligen hjälper människor att återhämta sig från drogberoendets härjningar.

Narconon bedriver både förebyggande verksamhet och drogrehabilitering. Metoden innefattar inga läkemedel, utan är en kombination av ett exakt program som eliminerar rester av droger i kroppen och tekniker för att lindra det psykiska och kroppsliga lidande som droger vållar.

På Narconon inriktar man sig inte bara på missbrukets förödande inverkan på kropp och sinne; man går även till botten med varför en person tog droger från första början. Hittills har programmet hjälpt tiotusentals människor att börja ett nytt, drogfritt liv.

Men Narconon gör mer än bara det. Man bedriver utåtriktad verksamhet för att upplysa ungdomar och vuxna om droger och missbruk genom ett informationsprogram i förebyggande syfte. Hittills har Narconons droginformatörer nått mer än 16 miljoner människor.

Sann frihet för individen kan inte uppnås i en värld med utbrett missbruk av medicin och narkotika. Det är därför Scientology-kyrkan engagerar sig i program som tar itu med detta samhällsproblem.

SE FRAMGÅNGSHISTORIER FRÅN NARCONON

Om du vill veta mer om Narconon och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att hjälpa människor att återhämta sig från de förödande verkningarna från drogmissbruk, se:

LADDA NER VITBOKEN