I vår värld får människor en strid ström av oroande rapporter i nyhetsmedia om människorättsbrott. Det är allt från dödliga giftgasattacker till trafficking, fattigdom och av människan skapad hungersnöd. Därför är det få som vet vilka rättigheter de har, och ännu färre vet hur de ska hävda dem.

Scientology-kyrkan och dess medlemmar har i många år kämpat för allas frihet och stöder därför ett av världens mest vittomfattande initiativ för information om och undervisning i mänskliga rättigheter, nämligen Enade för mänskliga rättigheter, och dess program för unga människor – Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Dessa ideella, icke-religiösa organisationer har två målsättningar: att lära unga människor deras obestridliga rättigheter och därmed skapa en markant ökad medvetenhet under loppet av en generation; och att genom petitioner uppmana regeringar att införa och se till efterlevnaden av bestämmelserna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, världens viktigaste människorättsdokument, och göra människorättsundervisning i skolan obligatorisk.

Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter stöder otaliga verksamheter och tillhandahåller informations- och undervisningsmaterial på 17 språk som främjar detta initiativ inom alla samhällsskikt. Dessa program välkomnas och används vitt och brett av skolor och kyrkor, medborgar- och samhällsgrupper, människorättsorganisationer, poliskårer, militären och statliga organisationer världen över.

MER VIDEOR OM ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Om du vill veta mer om Enade för mänskliga rättigheter och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att förverkliga mänskliga rättigheter, se:

LADDA NER VITBOKEN