Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR), en ideell organisation som utövar tillsyn över mentalvården, inrättades av Scientology-kyrkan 1969. Organisationen har till syfte att utrota övergrepp inom psykiatrin och säkerställa patientsäkerheten. KMR har stått bakom mer än 160 lagar som stiftats för att skydda individer från kränkande eller tvingande psykiatriska metoder. Dessa lagar kräver informerat samtycke för att psykiatrisk behandling ska få ges, sätter punkt för tvångsmedicinering och påtvingad elchocksbehandling av barn och äldre och kräver stränga straff för psykiatriker och psykologer som utsätter patienter för sexuella övergrepp.

KMR:s internationella huvudkontor (CCHR International) ligger i Los Angeles i Kalifornien. Härifrån leds ett globalt nätverk av uppemot 200 människorättsavdelningar i över 34 länder. Bland KMR-ombuden finns läkare, psykiatriker, psykologer, jurister, lagstiftare, ämbetsmän, lärare och medborgarrättsaktivister. CCHR International rymmer även ett museum där man kan se historien bakom århundraden av psykiatrisk brutalitet.

KMR distribuerar dokumentärfilmer som avslöjar de många olika kanalerna för psykiatriska övergrepp; de destruktiva följderna av att screena och stämpla individer och av att skriva ut psykofarmaka; den vinstdrivna alliansen mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin; bristen på vetenskaplighet bakom psykiatrins diagnoser; och den utbredda medicineringen av krigsveteraner och militärer i aktiv tjänst, vilken har lett till en ökning av icke stridsrelaterade dödsfall i form av plötsligt hjärtstopp och självmord.

Se informationsannonser från KMR

Om du vill veta mer om Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att reformera mentalvården, se:

LADDA NER VITBOKEN