Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Scientologys frivilligpastorer har som motto ”Det går att göra något åt det”, oavsett om de hjälper till i sitt lokalområde eller på andra sidan världen. Programmet skapades i mitten av 1970-talet av Scientologys grundare, L. Ron Hubbard, och sponsras av Church of Scientology International för att ge samhället religiös hjälp. Idag är frivilligpastorerna en av de största och mest synliga internationella oberoende nödhjälpsstyrkorna.

Frivilligpastorns uppgift är att vara ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden i andras liv”. Hundratusentals personer, scientologer såväl som andra, har utbildats i en bred uppsättning färdigheter för att använda principer inom Scientology till att lindra fysiskt, psykiskt och andligt lidande och förbättra alla sidor av livet – kommunikation, studier, äktenskap, föräldraskap, stresshantering, framgång på arbetsplatsen, uppnående av mål och många andra.

Därtill finns det ett permanent nätverk av frivilligpastorer världen över som rycker ut vid naturkatastrofer och av människan vållade katastrofer, oavsett var de inträffar. De samarbetar med uppemot 1 000 organisationer och myndigheter som har utnyttjat deras skicklighet och erfarenhet i att ge fysiskt stöd och andlig hjälp på hundratals katastrofplatser.

Se filmerna Scientology: Verktyg för livet

Om du vill veta mer om Scientology-frivilligpastorer och Scientology-kyrkans stöd till globala program för att ge effektiv hjälp när och var det än behövs, se:

LADDA NER VITBOKEN