III. Slutsats

Min slutsats är att Scientology, även om den skiljer sig tydligt från de flesta kristna kyrkor, samfund och sekter vad gäller övertygelser, metoder och organisationsstrukturer, uppfyller icke desto mindre de kriterier, som sociologer enligt tradition använder för att särskilja mellan religion och icke-religion.

Min slutsats är att Scientology, även om den skiljer sig tydligt från de flesta kristna kyrkor, samfund och sekter vad gäller övertygelser, metoder och organisationsstrukturer, uppfyller icke desto mindre de kriterier, som sociologer enligt tradition använder för att särskilja mellan religion och icke-religion.

Det faktum att den materiella basen för Scientology-religionen organiseras på ett kommersiellt sätt kan inte ha några implikationer för dess status som religion. Upphör konstverk att vara ett konstverk när det effektivt produceras för försäljning eller utbyte? Det är naivt att tro att någon ny religiös rörelse kan överleva i den moderna världen utan en affärsmässig materialistisk bas för sin verksamhet, och som kanik Drury har påpekat, även de forntida kristna kyrkorna är numera inte ovilliga att engagera sig i affärsangelägenheter för att bibehålla eller främja sina tjänster till aktuella och potentiella medlemmar. Eftersom de saknar fördelarna med ärvda egendomar/tillgångar, penningmedel, stöd och ett ”medfött” medlemskap, måste nyreligiösa rörelser antingen agera på ett affärsmässigt sätt eller duka under.

James A. Beckford
December 1980

Om författaren

När professor Beckford skrev ”Scientology, Social Science and the Definition of Religion” [Scientology, socialvetenskap och definitionen på religion], år 1980, var han docent i sociologi vid University of Durham. För närvarande är han professor i sociologi vid University of Warwick.

LADDA NER VITBOKEN