Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

I. Introduktion

Scientology är en ”profetisk” religion, som har kommit till världen från den karismatiska grundaren L. Ron Hubbards lära. L. Ron Hubbard upptar den plats Gautama, Buddhan, upptar i buddhismen, Kristus i kristendomen och Mohammed i islam (nutidens tre stora religioner). Till skillnad från Kristus och Muhammed hävdade L. Ron Hubbard inte att han var en gudom, eller att han hade fått en gudomlig uppenbarelse. Liksom Gautama hävdade L. Ron Hubbard att han var en människa som hade upptäckt en väg till andlig upplysning, frälsning och frihet.

L. Ron Hubbard publicerade år 1950 en framgångsrik bok Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen. Boken utlovade ”självförverkligande” (eller förverkligandet av ”statiskt liv”) som ett skydd mot omvärldens frustration (kaos), med axiom understödda av socio-antropologiska och historisk-religiösa och filosofisk-religiösa argument. Det är ett faktum att från den här bokens framgång uppstod en religion, Scientology, varunder Dianetics nu är underordnad. Man bör inte låta sig luras av den vetenskapliga förutsättningen, som namnet ”Scientology” kommer från. Det är en modern religion, som bara i kraft av att vara modern (eller passande för nutidens människor), presenterar sig själv som vetenskaplig. I detta hänseende vill jag åberopa två liknande fall, om vars religiösa beskaffenhet ingen tvekan råder: Bahaism i den islamiska världen och Christian Science i den kristna världen.

Bahaism började en gång under det förra århundradet; den fick sitt namn från dess grundläggares titel Baha’Ullah (“Splendor of God”) [”Guds prakt”], som redan hade varit en anhängare av babismen, en religiös rörelse i det islamiska Persien. Bland bahaismens viktigaste soteriologiska principer är enigheten mellan vetenskap och religion.

Christian Science grundades i slutet av förra seklet av den amerikanske profeten Mary Baker Eddy. Denna religion härrör från psykosomatisk läkekonst. Liksom i fallet med L. Ron Hubbards populära bok om ”mental hälsa”, började Christian Science också med en populär bok skriven av Eddy och som publicerades år 1875 under titeln Science and Health [Vetenskap och hälsa]. ”Hälsa” är detsamma som ”frälsning” för dessa profetförfattare, som på detta sätt mer eller mindre återupptas i det latinska begreppet ”salus”.

Det första religiösa samfundet i Scientology grundades som en kyrka år 1954, under namnet Church of Scientology of California. På detta sätt blev religionen fulländad, i det att den organiserade sig enligt den kristna kyrkmodellen. Scientology-kyrkorna spred sig till olika städer i den engelskspråkiga världen (Kanada, Australien, Sydafrika, England och Förenta staterna), såväl som i Frankrike, Tyskland, Danmark, Holland, Italien och Sverige. Scientology-missioner och -kyrkor nådde också andra europeiska länder (Belgien, Österrike, Irland) och länder utanför Europa (Japan, Korea, Indien, Israel, Mexiko).

II. Doktrininnehåll
LADDA NER VITBOKEN