Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

IV. Avslutande kommentarer

Syftet med den här rapporten är att besvara den historisk-religiösa vetenskapliga frågan om Scientology bör betraktas som en religion under alla omständigheter. Det handlade inte om en viss brist på det ”gudomliga” och ”eskatologi”, och inte heller om förekomsten av kodifierad etik eller om en reformpolitik. Detta beror på att varken bristen eller närvaron av dessa egenskaper tjänar något syfte med avseende på vetenskaplig bedömning.

När han grundade sin religionsvetenskap uteslöt E.B. Taylor ”tron på en högsta gudom eller på en dom efter döden” från definitionen på religion. I detta avseende kan vi tillägga att i fallet med Scientology finns det inga förklenande utelämnanden, men utelämnanden som uppbygger en religiös struktur som faktiskt överskrider både teologi och kristen eskatologi.

För att belysa detta vill jag ge ett exempel på en specifik avvikelse från den traditionella eskatologiska linjen: Med begreppet thetanen som en odödlig varelse, helt utanför begränsningarna av en historisk period eller av en livstid, har en eskatologisk diskussion om ”domedagen” absolut ingen betydelse.

Denna aktuella rapport varje eventuell juridisk fråga genom att entydigt deklarera att
Scientology är en religion ...

Avslutningsvis, det som gör att Scientology kan erkännas som en religion är i första hand att den liknar andra religioner (vilket redan är fastställt i denna rapport). Vidare, och särskilt i ljuset av den västerländska distinktion mellan det ”medborgerliga” och det ”religiösa”, allt som sägs eller görs i Scientology kan och måste ge en mening i vår kultur bara om det förstås som en religion.

Således besvarar denna aktuella rapport varje eventuell juridisk fråga genom att entydigt deklarera att Scientology är en religion – baserat på dess teoretiska innehåll med ett frälsningselement; dess ritual som inte har något att göra med historia; dess profetiska, missionerande impuls; och på dess kyrkliga organisation som bland annat avgör dess eget förhållande till organisationen i de stater, där den välkomnas bland medborgarna.

Dario Sabbatucci
12 december 1983

LADDA NER VITBOKEN