II. Vilka är scientologerna?

I sina studier av Scientology-kyrkan har Roy Wallis och Roland Chagnon försökt att skissera en profil av dess anhängare. Deras resultat överensstämmer på ett stort antal punkter.

I Frankrike har vi försökt att samla ihop data av samma sort från 285 anhängare, slumpvis utvalda. Resultatet är en profil som visar att två tredjedelar är män, att de flesta är mellan 26 och 41 års ålder. De flesta är gifta och har ett eller två barn.

Vanligtvis är scientologer födda och har bott i en stadskommun tills de fyllt 18 år. De är väl integrerade i samhället; deras professionella nivå är hög (medelstora företag, direktörer och högre chefer, affärsmän, hantverkare, butiksinnehavare). Fyrtiotvå procent har avslutat grundskolans högstadium, och har specialiserat sig i tekniska områden, konst, handel eller litteratur.

Franska scientologer kommer huvudsakligen från en katolsk bakgrund, men har avfallit från den; 16 procent säger att de varit ateister. Av dem som gick med på att tala om sin nuvarande inställning till sin ursprungliga religion, uppgav litet mer än hälften att de fortfarande tillhör den, och flera ville säga att de förstår den bättre och att de lever den på ett andligare sätt. Det bör noteras att utövning av Scientology inte nödvändigtvis leder till ett förnekande av den ursprungliga religionen, trots att Scientology i praktiken är en fullständig religion, och scientologer för det mesta behåller sina föregående religioner endast av samhälls- och familjeskäl.

III. Hur validerar scientologer sina trosläror?
LADDA NER VITBOKEN