IV. Slutsatser

Scientology har de utmärkande kännetecknen för en religion. Den har en teologi, en samling övningar som gör det möjligt att nå den andliga delen i varje människa, en ”mycket byråkratiserad” kyrkostruktur, och religiösa riter. Flera författare före oss, även de mest kritiska, har inte tvivlat på dess religiösa natur: Michel de Certeau, Roy Wallis, Bryan Wilson, Harriet Whitehead, Lonnie D. Kliever, Frank K. Flinn.

Vi har funnit följande kännetecken:

(1) Scientology har metoder som är ämnade att skapa en väg mot frihet som ”en sund själ i en sund kropp”. L. Ron Hubbard och scientologerna går mycket långt med rationalisering av det religiösa livet och dess instrumentalisering. Den har oftast, och med rätta, jämförts med buddism. En del har beskrivit den som en ”teknologisk buddism”. Andra har sett en likhet med metodism med avseende på den systematiska karaktären i auditering (andlig vägledning).

(2) Den gör det möjligt för anhängaren att ge mening till kosmiska, historiska och personliga händelser; den erbjuder den troende övertygelsen att han har lösningen på frälsning för personen och gruppen; den gör det möjligt för individen att vara vid orsak i sitt liv, i stället för att vara effekt av yttre orsaker.

L. Ron Hubbard är inte en profet som påstod att han funnit en väg till frälsning härrörande från en uppenbarelse; han framträdde som en andlig forskare som progressivt grundade en frälsningsmetod
som är en väg till ”uppnåelse”.

(3) L. Ron Hubbard är inte en profet som påstod att han funnit en väg till frälsning härrörande från en uppenbarelse; han framträdde som en andlig forskare som progressivt grundade en frälsningsmetod som är en väg till ”uppnåelse”.

(4) Den bygger på en personlig upplevelse, ganska mystisk, som gör det möjligt för en att kontakta sitt eget andliga väsen. Den förutsätter en ”religiös virtuositet”, dvs. ett viktigt självengagemang, och därför är den inte en religion för masstillbedjan.

(5) Scientology har karaktären av en ”denna värld”-religion som påminner om Sokka Gakkai, där yrkesmässig framgång uppnådd på ett ärligt sätt ses som ett tecken på positiv andlig utveckling. Vi kan också dra paralleller mellan Scientologys etik och den som finns i traditionell protestantism. I sistnämnda fall vittnar framgång i världsliga angelägenheter om ett tillstånd av nåd, och i det förstnämnda är det en utåtriktad yttring av personens arbete på sin egen personlighet, av en personlig religiös och moralkodex sammansatt huvudsakligen av psykologiska befrielsemetoder som andligen befriar individen, och tillämpningen av ett mycket konkret moralsystem.

(6) Den är inte en sekt – den är inte uteslutande, och anhängaren är inte tvungen att avsäga sig sin föregående religion, fastän de flesta uteslutande utövar Scientology.

(7) Den religiösa karaktären hos Scientology-kyrkan har påvisats sedan det tidiga 1950-talet, enligt broschyren som Church of Scientology lnternational utgav med anledning av sitt 40-årsjubileum år 1994. Church of Scientology International, med sitt huvudkvarter i Los Angeles, beskrivs som Moderkyrkan (liksom kyrkan i Boston för Christian Scientists). Det finns hänvisningar till församlingsmedlemmar och religiöst brödraskap, andliga tjänster och kyrkoanslutet välgörenhetsarbete. Under de intervjuer av scientologer som vi nyligen utfört, betonades dessutom den religiösa dimensionen allt starkare. Genom att alltmer tillkännage dess religiösa natur, attraherar Scientology människor som söker en religion, medan den i sin begynnelse drog till sig människor som sökte en lösning av problem på ett personligt plan. Allteftersom Scientology utvecklades, blev Dianetics integrerad i helhetens framgång.

(8) Scientology innehåller utopiska beståndsdelar: L. Ron Hubbard har föresatt sig den utopiska arbetsuppgiften – ”att cleara planeten”, som föreställer sig ett samhälle utan vansinne, brottslighet och krig, där kapabla människor kan ha framgång, hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder. Etik som tillämpas spontant (öppen bergsonisk moral), kommer att avlägsna alla felaktigheter i tillvaron, och genom att theta återställs, kommer etiken att öka. Världen kommer att förbättras allteftersom antalet scientologer ökar.

(9) Scientology har fötts i ett modernt sammanhang. Från detta får den vissa beståndsdelar (en teknisk karaktär, ett välhävdat metodiskt tillvägagångssätt, vikten av kommunikation, välbefinnande, förståelse av organisation, personlig erfarenhet), som blandats med uråldriga spiritistiska traditioner.

L. Ron Hubbard och scientologerna utvidgar användningen av förnuftets redskap för att främja en mystisk väg, en självförvandling, och en förvandling av världen. Det är förmodligen av denna anledning som Scientology förefaller unik bland religionerna.

Régis Dericquebourg
22 september 1995

Författare
LADDA NER VITBOKEN