Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. Uppgiften

Jag har blivit ombedd, i egenskap av religionsforskare, att delge mina åsikter rörande två frågeställningar. 1. Är Scientology en ”religion?” och 2) Är Scientology-kyrkor ”center för andakt?” Jag inser vidare att dessa frågeställningar kan ha relevans för frågor rörande Scientology-kyrkoorganisationers skattebefrielse enligt vissa staters lagstiftning. Vid min analys av dessa frågeställningar kommer jag att ge viss bakgrundsinformation om forskningen kring religiösa rörelser i nutiden, och kommer därefter att direkt adressera ovanstående frågor. Min diskussion och mina slutsatser kommer att baseras enbart på min roll som religionsforskare och inte som expert inom något juridiskt eller administrativt område.

III. De ”nya religionerna” och religionsforskningen
LADDA NER VITBOKEN