III. SCIENTOLOGY OCH DESS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
MED ANDRA RELIGIONER

Scientology har en uppenbar likhet med buddismen. Och detta till en sådan grad att L. Ron Hubbard en gång frågade buddistiska ledare i Asien om det kunde vara möjligt att han var den Metteya som hade förutsagts av Buddha. Buddha, Gautama Siddhartha, hade talat om för sina anhängare när han var nära döden, att i framtiden skulle en Buddha komma för att fullborda det arbete som han påbörjat, och att han skulle vara känd som Metteya. Om L. Ron Hubbard är den som skall fullborda den store Siddharthas människovänliga avsikter kommer endast att uppenbaras i sinom tid. Syftet med denna uppsats är inte att besvara frågan ställd av L. Ron Hubbard. Fullbordan av profetior är emellertid ännu en likhet med andra religioner, stora och små.

Den första av böckerna som denne författare läste var Scientology: Tankens grunder. Vid läsandet av denna bok tänkte denne författare omedelbart på hur innehållet liknade shinto-religionerna. Särskilt likartad är uppfattningen att livet endast är en skenbarhet, och att den fysiska världen faktiskt är den skenbara världen, som finns till för att bli sedd av ens sinnen. Detta är mycket likt seicho-no-le-grundarens, mästaren Masaharu Taniguchis, läror. (Mästaren Taniguchi var en av de fyra personer som skrev ned the Story of The Universe for Holy Master Onisaburo Deguchi of Oomoto [Historien om Universum för den helige mästaren Onisaburo Deguchi av oomoto], en annan japansk shinto-religion.) Både oomoto och seicho-no-le är jämförelsevis nya i japansk historia, oomoto med uppkomst mot slutet av föregående århundrade och seicho-no-le med början på 1920-talet.

I buddismen uttrycks samma uppfattning av ”livets skenbarhet” som ”Shiki soku, Ku soku ze shiki” vilket helt enkelt betyder att allting som kan uppfattas med de fem sinnena är bara intighet eller tomhet. Buddisten hävdar också att människans universum är bara en manifestation av sinnet. Buddism har naturligtvis också en mycket djupare mening, vilket Scientology också har.

Andra förklaringar om livet och sinnet kan också liknas vid en del shinto-läror, som till exempel att hågkomsten av upplevelser inspelas i ett filmliknande minne, där varje bild förevigar händelserna för personen. Detta har återigen likheter med seicho-no-le. Men en term i Scientology som var mycket intressant är termen theta. I yui-itsu shinto, det som kan anses vara en motsvarande term betyder detta ”Världsalltets stora livskraft”. Idén har även en motsvarighet i hakke shinto, som hade hand om religiösa andakter för det kejserliga hushållet tills tiden för Meiji-återupprättandet. Samma begrepp bildade sedan grunden för nyare shinto-religioner som Mahikari, som hade stor framgång efter kriget.

Begreppet att en person har levt före detta liv är gammalt och helt accepterat av österländska religioner. Scientologys teori och praktik är grundade på detta begrepp, att människan är en andlig varelse som L. Ron Hubbard har benämnt thetan, och att han kan erinra sig sina tidigare liv, och vad beträffar hans existens som en andlig varelse bestäms hans situation i det nuvarande livet av hans handlingar i det förflutna.

Begreppet att en person har levt före detta liv är gammalt och helt accepterat av österländska religioner. Scientologys teori och praktik är grundade på detta begrepp, att människan är en andlig varelse som L. Ron Hubbard har benämnt thetan, och att han kan erinra sig sina tidigare liv, och vad beträffar hans existens som en andlig varelse bestäms hans situation i det nuvarande livet av hans handlingar i det förflutna. Det finns mer än 180 000 religiösa grupper i Japan, och jag skulle förmoda att detta begrepp delas av de flesta av dem på ett eller annat sätt. Detta begrepp kan naturligtvis dateras inte bara till Buddhas tid, men kommer också från Vedan, de stora indiska religionernas källa.

IV. Scientologys utövning – Auditering
LADDA NER VITBOKEN