Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

I. INTRODUKTION

Denne författare är japan, och denna avhandling tar upp likheter och skillnader mellan Scientology och andra religioner i världen. Denna avhandling kommer även att uttrycka ett särskilt intresse för likheterna och skillnaderna från ett japanskt perspektiv och kommer således att jämföra Scientology med japanska religioner.

Det japanska ordet för religion betyder att lära ut ursprunget, att lära ut ursprungets källa. Det är den japanska definitionen, och överensstämmer kanske inte med den västerländska definitionen. I denna studie skall vi använda den japanska definitionen. Med hänseende till japansk lag kan tilläggas att för att vara en religion måste den religiösa organisationen också sprida sina läror, utöva religiösa ceremonier och utbilda församlingsmedlemmar. Scientology gör allt detta, vilket skildras i stora drag på följande sidor.

Det har sagts i ”Vaka”, en japansk dikt på 31 stavelser, att det finns många stigar vid foten av berget, men anblicken av månen är densamma från toppen. Detta är en gammal dikt som är äldre än kristendomens ankomst i Japan. Den syftar främst på de två huvudreligionerna i Japan, shinto och buddism, om vilka det sades att man slutar på samma sätt, oavsett vilken sekt man tillhörde. Meningen med detta talesätt var att säga: Varför gräla om saken? Men viktigare än det, varför koncentrera sig på skillnaderna när det finns så många likheter bland religionerna?

Scientology-religionen är relativt okänd i Japan, fastän många bibliotek har böcker om Scientology skrivna inte bara av grundaren, L. Ron Hubbard, utan också av Scientology-kyrkan själv. Efter att själv ha läst 30 böcker om ämnet anser denna författare att den som önskar veta mer om ämnet skulle göra klokt i att läsa dessa böcker.

II. Vad är Scientology?
LADDA NER VITBOKEN