Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

SCIENTOLOGYS RELIGIÖSA NATUR

IRVING HEXHAM, FIL.DR

Dr Hexham skrev år 1978:

Jag har blivit tillfrågad om min professionella åsikt om statusen för Scientology som religion. Jag har studerat materialet i kyrkan, talat med kyrkans medlemmar och läst böcker om Scientology. Som ett resultat av detta arbete är jag nu i en position att kommentera på Scientologys status som en religion.

Jag borde kanske säga något om mig själv för att göra det möjligt för andra som läser detta att bedöma giltigheten av mina slutsatser.

Jag är en evangelisk kristen och fick min studentexamen i religionskunskap vid University of Lancaster, där jag studerade med professor Ninian Smart. Efter detta bedrev jag forskning i religionshistoria vid University of Bristol med pastor F.B. Welbourn. Som utexaminerad student koncentrerade jag mitt arbete på samspelet mellan religion och samhälle, och studerade för min fil.mag. på nya religiösa rörelser i Storbritannien och för min doktorandkurs, förhållandet mellan kalvinism och afrikanernationalism i Sydafrika. Efter fullbordat examensarbete har jag upprätthållit en intresse för religion i södra Afrika och i nya religiösa rörelser i västvärlden. För närvarande är jag anställd som biträdande professor i religionsfilosofi på Regent College i Vancouver. Regent College är en teologisk skola för utexaminerade, starkt engagerade i den kristna religionen.

Ett av de största problemen med att diskutera den religiösa naturen av en rörelse är frågan om definitionen på religion. Även om forskare erbjuder många olika definitioner på religion kan de generellt delas in i två huvudsakliga typer. Det finns de definitioner som definierar religion i termer av en kultisk organisation och det finns de som definierar religion i termer av ett sätt att leva. För att bedöma den religiösa naturen hos Scientology började jag med att använda definitionen som getts av professor Ninian Smart, som är en av världens ledande auktoriteter inom religionsvetenskaperna. Denna definition gavs vid ett seminarium vid University of Lancaster i december 1969 och kan återfinnas i professor Smarts uppsats som har titeln ”Meaning in and the Meaning of Religion”, (”Meningen i och betydelsen av religion.”) I slutet av avsnitt ett av hans uppsats, punkt 2.60, ger professor Smart följande definition:

En uppsättning institutionaliserade ritualer identifierade med en tradition och som uttrycker och/eller frammanar sakrala tankegångar riktade mot ett gudomligt eller övervärldsligt fokus som ses i sammanhanget av den mänskliga fenomenologiska omgivningen och som åtminstone delvis beskrivs av myter eller genom myter och doktriner.

Det verkar också klart för mig att Scientology kan klassificeras som en religion i form av definitioner som skulle se religion som en fullständigt sätt att leva.

På basis av denna definition och vad jag har lärt mig om Scientology verkar det klart att både läran och utövningen hos Scientology-kyrkan i British Columbia kvalificerar Scientology att definieras som en religion. Det verkar också klart för mig att Scientology kan klassificeras som en religion i form av definitioner som skulle se religion som en fullständigt sätt att leva. I detta avseende hänvisar jag er till en annan symposium-uppsats levererad vid University of Lancaster år 1969 av pastor F.B. Welbourn. Titeln på denna uppsats är ”Towards Eliminating the Concept of Religion.” (”I riktning mot att eliminera begreppet religion.”) I denna publikation argumenterar pastor Welbourn starkt för en förståelse av religionen som ett fullständigt sätt att leva och inte bara som en kultisk aktivitet. När det gäller hans definition skulle det inte finnas några som helst svårigheter att erkänna Scientology som en religion.

Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att min position när det gäller Scientologys religiösa natur är liknande den för dr Roy Wallis. Han anser, liksom jag, att Scientology ger ett äkta uttryck för religiös övertygelse. Men precis som jag själv, skulle han vara kritisk mot vissa trosuppfattningar och utövningar hos Scientology-kyrkan. Detta påstående kan vara modifierat av det faktum att jag även skulle vara kritisk mot många andra religiösa rörelser.

Irving Hexham
6 febr. 1978

När han skrev denna uppsats, var dr Hexham biträdande professor i religionsfilosofi vid Regent College, Vancouver, B.C., Kanada.

LADDA NER VITBOKEN