ÄR SCIENTOLOGY EN RELIGION

GARY D. BOUMA, FIL.DR

Jag har blivit tillfrågad om min professionella åsikt på frågan:

Är Scientology en religion? Jag har följande yrkeskvalifikationer som är relevanta för denna fråga:

B.A. Calvin College (grekiska och filosofi)

B.D. Princeton Theological Seminary (kyrka och samhälle)

Fil.mag. Cornell University (sociologi)

Fil.dr Cornell University (religionssociologi)

Jag har varit aktiv i akademiska studier av religion i över ett decennium. Under denna tid har jag publicerat i stor omfattning i området, varit ordförande vid symposier om definitionen av religion, och föreläst om sociologin i religion på Dalhousie University, Michigan State University och Monash University.

Jag har läst olika böcker om Scientology och besökt kyrkan i Victoria. På basis av dessa dokument och mitt besök är det min professionella åsikt att Scientology-kyrkan rimligen kan kategoriseras som en religion. Tillåt mig att utveckla.

På basis av dessa dokument och mitt besök är det min professionella åsikt att Scientology-kyrkan rimligen kan kategoriseras som en religion.

Även om det finns en viss debatt i studiet av religion om definitionen av religion, skulle alla konkurrerande definitioner utan debatt inkludera Scientology-kyrkan, dess tro och utövning, som en religion. Debatterna i fältet centreras på nyttan av att tillämpa begreppet religion på grupper som håller sig till gällande system som inte har ett klart och tydligt system av innebörd som är förankrat i och uttalat kring en grundläggande förpliktelse till en övernaturlig varelse, princip eller väsen. Eftersom Scientologys trosbekännelse klart är centrerat till och flödar från ett sådant åtagande skulle det inte finnas några tvivel bland sociologer i religion att man i Scientology sysslar med en religion.

Emile Durkheim, en av grundarna till religionssociologi, definierade religion som ”ett enhetligt system av trossatser och bruk i förhållande till heliga ting ... som förenar i en enda, moraliskt gemenskap som kallas en kyrka, alla som ansluter sig till dem”.

Gerhard Lenski, i sin inflytelserika studie ”Den religiösa faktorn”, definierar religion som ”… ett system av föreställningar om naturen hos de krafter som ytterst formar människans öde, och de därtill hörande utövningarna, som delas av medlemmarna i en grupp”.

Om man skulle använda dessa definitioner för religion, skulle man säkert dra slutsatsen att Scientology är en religion.

Gary D. Bouma
30 oktober 1979

När han skrev det här, var dr Bouma på fakulteten för departementet för antropologi och sociologi, Monash University, Clayton, Victoria, Australien.

IV. Scientologys religiösa status
av Irving Hexham, fil.dr
LADDA NER VITBOKEN