Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

EN KORT BESKRIVNING AV RELIGIONEN SCIENTOLOGY

av J. Gordon Melton, fil.dr

Dr Melton skrev år 1981:

Jag är direktör för Institute for the Study of American Religion (Institutet för studier av amerikansk religion) som ligger i Evanston, Illinois, en forskningsinrättning för studiet av små religiösa grupper i USA. Jag har varit direktör för denna inrättning under de gångna 10 åren.

Jag är förordnad präst i United Methodist Church (Förenade metodistkyrkan), efter att ha blivit prästvigd 1968 och jag är pastor i Emanuel United Methodist Church (Emanuel förenade metodistkyrkan) i Evanston, Illinois, och har haft denna ställning i tre och ett halvt år.

Jag är medlem i Society for Scientific Study of Religion and The American Association of Church History (Sällskapet för vetenskapliga studier av religion och den amerikanska föreningen för kyrkans historia).

Jag har en Bachelor of Arts degree (filosofie kandidatexamen) från Birmingham Southern College; jag har studerat vid och erhållit en Master of Divinity degree (magisterexamen i teologi) från Garrett Theological Seminary, knutet till United Metodist Church (Förenade metodistkyrkan), och jag har en fil.dr i historia och litteratur om religioner från Northwestern University (1975).

Jag har skrivit sju böcker, och var en av redaktörerna till Encyclopedia of World Methodism (Uppslagsverk över metodism i världen), och författare till Directory of Religious Bodies in the United States (Förteckning över religiösa organ i Förenta staterna).

Under de senaste 16 åren, utöver mina uppgifter som pastor och ansvar som Director of the Institute for the Study of American Religion (direktör för Institutet för studier av amerikansk religion), har jag bedrivit forskning och fullbordat skrivandet av Encyclopedia of American Religions (Uppslagsverk för amerikansk religion), ett omfattande referensverk som undersöker nästan 1 200 amerikanska religioner och beskriver deras historia, metoder och religiösa övertygelse. Så vitt jag vet är detta det första arbetet i den här storleksordningen sedan 1936.

Jag har undersökt Scientology i min egenskap både som pastor i United Methodist Church (Förenade metodistkyrkan) och som Director of the Institute for the Study of American Religion (direktör för Institutet för studier av amerikansk religion). Baserat på min omfattande erfarenhet med utbildning om religiösa rörelser, mina studier av doktrinerna, övertygelser och utövningar inom Scientology-kyrkan, mina besök på flera Scientology-kyrkor (inklusive Scientology-kyrkan i Missouri), och mina långa möten med flera ministrar från Scientology-kyrkan finner jag den vara en religion i ordets fullaste bemärkelse. Den har en väl genomtänkt doktrin, inklusive en tro på ett Högsta väsende, en tro på andens frihet och andens odödlighet, ett system för andaktsutövning och liturgi, ett omfattande program för andlig vägledning och en utåtriktad prästerlig samhällstjänst som förkroppsligar kyrkans doktriner och trosuppfattningar. Ett så välfyllt program uppnås sällan av en ny religion av dess första generation. Min undersökning av kyrkan inbegriper personlig närvaro vid en Scientology-vigsel samt närvaro vid söndagsbetraktelsen. Kyrkans ritualer, inklusive dess andaktsutövning, bröllop, dop och begravningar är beskrivna i Ceremonies of the Founding Church of Scientology (Moderkyrkans ceremonier) och i Background and Ceremonies of the Church of Scientology (Scientology-kyrkans bakgrund och ceremonier). De följer traditionella mönster och leds av kyrkans pastor.

Scientology-kyrkan ansluter sig till en tro och en tillgivenhet till och ett andaktsutövande för ett ”Högsta väsende”, samt en tro på andens odödlighet och att människan är en andlig varelse. Det här är uppenbart i gruppens totala liv – programmet som Kyrkan har satt upp, i dess tro och utövning samt i dess litteratur, inklusive ovan nämnda böcker.

Dess tro, andaktsutövning och förhållande till Gud eller ett Högsta väsende bevisas ytterligare i kyrkans program för pastoral omsorg, andaktsutövning i grupp, dess samhällslevnad och program för andlig utveckling.

Kyrkan tar upp de grundläggande religiösa frågorna som, var kommer vi ifrån, varför är vi här och vart är vi på väg.

Scientology-kyrkan håller regelbundet sina söndagsbetraktelser som, även om de inte är veckans huvudsakliga fokus som i metodistkyrkan, icke desto mindre tillhandahåller gemensam andaktsutövning för gruppen.

Scientology-kyrkan är i högsta grad en religion i ordets fullaste bemärkelse.

Kyrkan publicerar regelbundet dess övertygelser genom de traditionella kanalerna för liturgi, spridning av dess religiösa publikationer och i dess samhällsprogram.

Scientology-kyrkan är i högsta grad en religion i ordets fullaste bemärkelse.

av J. Gordon Melton
10 maj 1981

J. Gordon Melton är grundare och föreståndare för Institute for the Study of American Religion (Institutet för studier av amerikansk religion) i Santa Barbara i Kalifornien. Han har lett ett program för forskning i många olika amerikanska religioner, med särskild uppmärksamhet på de nya religiösa rörelser som har blivit så framträdande i USA sedan 1965. Han är författare/redaktör för mer än 20 böcker, inklusive Encyclopedia of American Religions (Uppslagsverket för amerikanska religioner) (4:e uppl., 1994), The Cult Experience (Sektupplevelsen), New Age Encyclopedia, Religious Leaders of America (Uppslagsverk för New Age, religiösa ledare i Amerika), och nyligen Encyclopedia of African American religion (Uppslagsverket för afrikansk-amerikansk religion). Dr Melton är en församlingsäldste i United Methodist Church (Förenade metodistkyrkan) och har arbetat med departement for Religious Studies of the University of California (departementet för religiösa studier vid universitetet i Kalifornien).

II. Scientology, en ny religion
av Samuel S. Hill, fil.dr
LADDA NER VITBOKEN