I.
KVALIFIKATIONER

Jag är för närvarande anställd som biträdande professor i religionsvetenskap vid Washington University St. Louis, Missouri, där jag undervisar i kurser i ”Kristendom i den moderna världen”, ”Nya religiösa rörelser i Amerika”, ”Den nordamerikanska religiösa erfarenheten”, och ”Introduktion till världens religion.” Dessutom arbetar jag oberoende som författare, redaktör, föreläsare och konsult inom områdena teologi och religion. Jag är medlem med gott anseende i American Academy of Religion. En kopia av min meritförteckning bifogas härtill.

Jag fick en fil.kand. i filosofi år 1962 från Quincy University, Quincy, Illinois, kandidatexamen i teologi magna cum laude år 1966 från Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts, och en fil.dr i speciella religiösa studier år 1981 från St. Michael’s College, Toronto School of Theology, Toronto, Ontario. Mina doktorandstudier inkluderar en undersökning av uppkomsten av nya religiösa rörelser i USA och utomlands efter andra världskriget, med hänvisning till deras trossystem, livsstilar, ledarskap, motivation och uppriktighet, materiella existenstillstånd, och bruket av religiös terminologi. Som en del av mina doktorandstudier undersökte jag också forna sekteristiska rörelser, såsom Qumran samhället, Orphism, de mystiska religionerna, medeltida religiösa ordnar och sekteristiska rörelser. Jag var en Fulbrightforskare i filosofi och forntida österländska religioner vid Heidelbergs universitet under åren 1966–67 och en National Defense Foreign Language Fellow (Title VI) in Semitic Languages at the University of Pennsylvania under åren 1968–69.

Utöver min akademiska utbildning i religiösa studier har jag haft intensivt personligt engagemang i det religiösa livet som munk i Order of Friars Minor (Orden för minderåriga munkar), populärt känt som Franciscans (franciskanermunkarna). Jag började i Preparatory Seminary (prästseminariet) när jag var 12½ år gammal. Vid 18 års ålder tog jag munkkappan och började lärotiden för ett år av bön, meditation och tystnad. Vid 19 års ålder år 1958 avlade jag mina första, temporära löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Från 1958 till 1962 studerade jag filosofi och de fria konsterna. År 1962 avlade jag de slutliga högtidliga löftena om fattigdom, kyskhet och lydnad, varefter jag påbörjade mina formella studier i teologi, inklusive de kristna skrifterna, systematisk teologi, etik, kanonisk rätt, kyrkans historia och arkeologi etc. Fattigdomslöftet innebar att jag ägde absolut ingenting, inte ens kläderna på min kropp. Jag bodde i tre olika kloster i Illinois och Ohio och besökte många andra i hela Mellanvästern. År 1964 bestämde jag mig för att lämna klostret. Jag följde alla kanoniska procedurer för en laglydig avgång och fick dispens från mina löften direkt från påven Paulus VI år 1965. Jag förblir praktiserande romersk-katolik. Som munk, upplevde jag en typ av religiöst liv mycket likt vad medlemmar i Sea Organization har när det gäller studier, disciplin, och engagemang.

Före min nuvarande position vid Washington University, undervisade jag vid Saint Louis University i St. Louis, Missouri, där jag var utexaminerad handledare för masterprogrammet i religion och utbildning och föreläste om ”Den amerikanska religiösa erfarenheten” under 1977–79; och University of Toronto, Ontario, där jag var handledare i jämförande religion under 1976–77, St. John’s College, Santa Fe, New Mexico, där jag var handledare i Great Books Program från 1970 till 1975; LaSalle College, Philadelphia, Pennsylvania, där jag var föreläsare i bibliska studier och religionsantropologi under 1969–73 (sommarsessioner), Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, där jag var föreläsare i bibliska studier under 1967–68, och Newton College i Sacred Heart, Newton, Massachusetts, där jag var föreläsare i bibliska studier.

Sedan år 1968 har jag skrivit såväl som föreläst om uppdykande religiösa rörelser i Nordamerika och annorstädes under 1800-talet och 1900-talet, inklusive Great Awakening, shakerismen, mormonismen, Seventh Day Adventism, Jehovas vittnen, Ny harmoni, Oneida-samhället, Brook Farm, Unification Church, Hare Krishna-rörelsen och Scientology-kyrkan. Jag har ofta föreläst i ämnet nya religioner vid högskolor, universitet och professionella konferenser i USA, Kanada, Europa, Japan, och Folkrepubliken Kina. Jag har också gett vittnesmål inför Förenta staternas kongress, New Yorks lagstiftande församling, och lagstiftande församlingar i Ohio, Illinois och Kansas om olika aspekter av dessa traditionella religioner och dagens nya religioner om vilka jag har långsiktig förstahandskunskap. I olika forum och domstolsfall har jag avgett åsikter och vittnesmål angående den Helige Andes samfund för att binda samman kristendomen (Unification Church), Scientology-kyrkan, den hinduiska Vaisnavites (Hare Krishna), WICCA, Bruderhof, Christian Militia, Anabaptist Amish, Christian pre-millennialists, Rastafarians, och andra.

Jag har studerat Scientology-kyrkan på djupet sedan 1976, inklusive dess omfattande skrifter. Genom besök på Scientology-kyrkor och center i Los Angeles, Gilman Hot Springs, Kalifornien; Clearwater, Florida, St. Louis, Portland, Oregon, Toronto och Paris, har jag bekantat mig med de dagliga funktionerna i religionen. Jag har genomfört ett stort antal intervjuer med enskilda medlemmar i Scientology-kyrkan och har observerat scientologer som engagerar sig i de centrala religiösa verksamheterna i samfundet. Jag är också bekant med det mesta av den existerande litteraturen om Scientology, som sträcker sig från verk av objektiv lärdom till journalistiska rapporter till partiska reportage, både positiva och negativa. På basis av denna omfattande studie, och i ljuset av min akademiska bakgrund och min fortsatta professionella erfarenhet, har jag format åsikterna som uttrycks nedan.

F. E‐metern
LADDA NER VITBOKEN