II.
UPPDRAG

Jag har blivit ombedd att ge mitt sakkunniga utlåtande om två allmänna frågor: (1) Är Scientology en ”religion” i alla avseenden av det ordet? och (2) Är Scientology-kyrkor ”platser för religionsutövning” i alla avseenden av den frasen? Jag förstår att denna frågeställning uppstår i samband med administrativa förfaranden för att avgöra om Scientology-kyrkor kvalificerar för undantag av fastighetsskatt som ”platser för religionsutövning”. Jag tar mig inte an dessa frågor från någon juridisk expertis eller perspektiv utan i min egenskap som filosofie doktor i religion och kultur, med särskild kunskap om religionerna i modern tidsålder, inklusive Scientology.

... Scientology är ett religionsutövande samfund i ordets alla betydelser eftersom dess strävan att utöva sin religion är både absolut och transcendent, dess former av utövande är både andliga och utbildande och dess tillfällen av utövning är både privata och offentliga.

Förekommande hela diskussionen som följer, är jag övertygad, baserat på min professionella utbildning och forskning att Scientology är en religiös organisation i alla avseenden av termen för den uppfyller definitivt vetenskapens definition på religiös tradition, eftersom den söker nå mål som varje religiöst sökande, och eftersom den uppvisar de aspekter som kännetecknar alla religiösa samfund. Jag är också övertygad om att Scientology är ett religionsutövande samfund i ordets alla betydelser eftersom dess strävan att utöva sin religion är både absolut och transcendent, dess former av utövande är både andliga och utbildande och dess tillfällen av utövning är både privata och offentliga.

III. Analys av Scientology som en religiös organisation
LADDA NER VITBOKEN