Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

I. Introduktion

Jag måste klargöra att jag inte är scientolog. Tvärtom, jag är prästvigd metodistpastor sedan mer än 40 år1. Jag har ingen plats för tron och utövningarna i Scientology och kan vara kritisk mot en del av dem. Men jag bryr mig om religiös frihet, vilken är väsentlig för ett demokratiskt samhälle.

I april 1971 blev jag kontaktad av representanter från Scientology, eftersom mitt intresse för betydelsen av religion var känd från mitt författarskap och min position som professor i Jämförande studier av religioner vid Londons universitet. Jag undersökte litteratur som skickats till mig och jag tänkte att det var bäst att få förstahandsinformation genom att möta representanter för rörelsen flera gånger och besöka deras brittiska huvudkontor.

Saint Hill Manor, East Grinstead, är en gammal utökad byggnad med tillräckliga men inte mycket vidsträckta marker. Mitt besök hade arrangerats men, som så ofta sker, anlände jag en halvtimme för tidigt och kunde vandra runt på egen hand en stund. Från rykten om scientologerna, föreställde jag mig nästan att det skulle vara en vakt vid ingången, eller till och med vakthundar, men allting var öppet och jag körde obemärkt in till parkeringsplatsen. Sedan gick jag in i byggnader där studerande var aktiva, såg kurslokalerna öppna, och gick till slut in i kapellet, vilket var likt många andra frikyrkliga byggnader.

Bilder av Ron Hubbard fanns på många ställen och texter på väggarna indikerade nästan hans närvaro, såsom “Don’t rush, you might run into Ron” (”Jäkta inte, du kan stöta på Ron”). När kören kom in i kapellet hördes några slående ord i deras processionshymn: ”Den här mannen ensam, gjorde vägen känd.” Där hörs rösten av religiös dogmatism. Det kan vara så, att precis som Buddha, kommer Ron Hubbard att tilldelas övernaturlig auktoritet och till och med bli en gudom, i verksamhet om inte i teorin. Men det finns andra trossatser som strider mot denna tendens. Söndagens eftermiddagsbetraktelse var välbesökt, med människor i alla åldrar, som var glada och mottagliga. Mr Justice Ashworth noterade att ”pastorn står inför folket och säger hej till dem”, men det är vanligt i kyrkor av olika religioner. Pastorn bar en prästkrage och ett slags kors eller ank, men dessa är utsmyckningar i religion, inte dess substans. Det förekom hymner, en period av tystnad som inkluderade en bön och en predikan som nämnde Gud flera gånger.

1. Professor Parrinder skrev den här uppsatsen 1977.

II. Guds plats i Scientologys tro
LADDA NER VITBOKEN