”Inrikesministeriet bekräftar officiellt Scientology-kyrkan i Bogotás status som trossamfund.”

Scientology-kyrkan i Colombia

LADDA NER VITBOKEN