”’RELIGIÖSA FÖRENINGEN SCIENTOLOGY-KYRKAN BRASILIEN’ har bildats och organiserats som en religiös förening under den exklusiva beteckningen ’Religiösa föreningen Scientology-kyrkan Brasilien’.”

LADDA NER VITBOKEN