”Enligt instruktioner från ministern […] är det min plikt att informera er om att ansökan från civilföreningen Scientology-kyrkan i Venezuela i sagda dokumentation har beviljats.”

LADDA NER VITBOKEN