”Scientology-kyrkan i Ecuadors mål och syften är […] en religiös filosofi i ordens fullaste bemärkelse som för människan mot frihet och total sanning.”

LADDA NER VITBOKEN