I.
PROFESSIONELL BAKGRUND

Jag mottog en Bachelor of Arts magna cum laude i psykologi vid Hardin-Simmons University år 1955. Jag avslutade som Master of Divinity cum laude vid Union Theological Seminary i New York år 1959. Jag blev filosofie doktor i religion och filosofi vid Duke University år 1963.

Jag har tidigare arbetat heltid som lärare vid institutionen för filosofi vid University of Texas i El Paso från 1962–65, och uppnått biträdande professors rang vid institutionen för religion vid Trinity University of San Antonio från 1965–69, i institutionen för religionsvetenskap vid University of Windsor, Ontario, Kanada, från 1969–75, och uppnådde professorsrang. Sedan 1973 har jag hållit en befattning som professor i religionsvetenskap vid Southern Methodist University, tjänstgjort som ordförande i departementet för religionsvetenskap från 1975–86 och från 1993 till nutid.

Jag är sedan länge medlem med god status i American Association of University Professors, (Förbundet för amerikanska universitetsprofessorer), American Academy of Religion (amerikanska religionsakademin), Society for the Scientific Study of Religion (Samfundet för det vetenskapliga studiet av religion), American Theological Society (amerikanska teologiska samfundet), Canadian Society for the Study of Religion (kanadensiska samfundet för studiet av religion), Canadian Theological Society (kanadensiska teologiska samfundet), Council on the Study of Religion (Rådet för studiet av religion), och jag har drivit nationella kontor, varit ordförande för professionella kommittéer eller tjänstgjort i ledningen för redaktionsstyrelser i de flesta av dessa professionella samfund.

Jag är religions- och kulturfilosof med särskild kompetens i religionerna i modern tid. I den rollen sysslar jag främst med de föränderliga formerna av religiös tro och utövning inom både ledande och nyare religiösa rörelser när dessa äldre och nyare religioner möter utmaningar och förändringar i det moderna livet. Jag undervisar regelbundet i en mängd olika kurser på grundnivå och avancerad nivå i jämförande, filosofiska och sociala vetenskapliga studien i religion vid Southern Methodist University. Jag bedriver också ett ständigt program om vetenskaplig forskning och publicering i mitt specialområde, efter att ha publicerat fem böcker om modernt religiöst tänkande med titlarna Radical Christianity [Radikal kristendom], (1968), H. Richard Niebuhr (1977), The Shattered Spectrum [Det krossade spektrumet], (1981), The Terrible Meek: Essays on Religion and Revolution [Den fruktansvärda undergivenheten: Essäer om religion och revolution], (1987), och Dax’s Case: Essays in Medical Ethics and Human Meaning [Dax fall: Essäer i medicinsk etik och mänsklig betydelse], (1989) samt ett antal artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter, som Harvard Theological Review Journal of Religion, Journal of the American Academy of Religion, Studies in religion, Religion in Life, Religious Studies Review och Journal for the Scientific Study of Religion.

Som specialist på moderna religioner, har jag genomfört ett omfattande akademiskt studium av Scientology-kyrkan. Jag har läst de flesta viktiga teoretiska texter, som skrevs och publicerades av L. Ron Hubbard, granskat många av de tekniska och administrativa bulletiner som förberetts av L. Ron Hubbard och av Kyrkans administrativa och kyrkliga chefer, och undersökt representativa exempel på utbildningshandböcker som används av lärare och elever i olika kurser som erbjuds av Kyrkan. Jag har också läst ett antal journalistiska och vetenskapliga studier om Scientology-kyrkan. Dessutom har jag talat med utövande scientologer, och besökt Scientology-kyrkan på 46:e gatan och Celebrity Centre på 82:a gatan i New York City, samt Flag Service Organization i Clearwater, Florida, och Celebrity Centre i Dallas.

II. Uppdrag
LADDA NER VITBOKEN