Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson är Reader Emeritus i sociologi vid University of Oxford. Från 1963 till 1993 var han också Fellow of All Souls College, och 1993 valdes han till Emeritus Fellow.

I mer än 40 år har han bedrivit forskning i religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien och utomlands (i USA, Ghana, Kenya, Belgien och Japan, bland andra ställen). I hans arbete har ingått att läsa publikationerna från dessa rörelser och så långt möjligt, umgås med deras medlemmar på deras möten, ceremonier och i deras hem. Det har även innefattat fortlöpande uppmärksamhet på, och kritisk utvärdering av verk från andra forskare.

Han har kandidatexamen i ekonomi och fil.dr vid University of London och fil.mag. vid University of Oxford. År 1984, erkände University of Oxford värdet av hans publicerade verk genom att tilldela honom graden av Doctor of Letters (den högsta akademiska graden inom humaniora). År 1992 gjorde Catholic University of Louvain i Belgien honom till hedersdoktor. År 1994, valdes han till docent vid British Academy.

Vid olika tillfällen har hållit följande ytterligare utmärkelser:

Docent vid Commonwealth Fund (Harkness- stiftelsen) vid University of California, Berkeley, USA, 1957–8

Gästprofessor vid University of Ghana, 1964

Docent vid American Counsel of Learned Societies, vid University of California, Berkeley, USA, 1966–7

Forskningskonsult för Sociologi of Religion till University of Padua, Italien, 1968–72

Gästprofessor i The Japan Society, 1975

Gästprofessor, The Catholic Unversity of Louvain, Belgien, 1976; 1982; 1986; 1993

Snider, gästprofessor vid University of Toronto, Kanada, 1978

Gästprofessor i Sociologi of Religion och konsult för religiösa studier i Mahidol University i Bangkok, Thailand, 1980–1

Scott, gästprofessor, Ormond College vid University of Melbourne, Australien, 1981

Gästprofessor vid University of Queensland, Australien 1986

Framstående gästprofessor vid University of California, Santa Barbara, Kalifornien, USA, 1987

Under åren 1971–5, var han president Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (världsomspännande organisation för ämnet), 1991 han valdes till Hedersordförande i den här organisationen som nu döptes om till Société Internationale de Sociologie des Religions

Ledamot för the Society for the Scientific Study of Religion (United States)1977–9

I flera år var han europeisk biträdande redaktör för Journal for the Scientific Study of Religion

I sex år, gemensam redaktör för Annual Review of the Social Science of Religion.

Han har föreläst mycket om religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Japan och Förenta staterna, och då och då i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

Han har kallats som expertvittne angående sekter i domstolar i Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland och Sydafrika och har tillhandahållit bevis under edligt intyg för domstolarna i Australien och i Frankrike. Han har också kallats att avge skriftliga expertråd om religiösa rörelser för Parliamentary Home Affairs Committee of the House of Commons.

Bland andra verk, han har publicerat nio böcker som ägnats helt eller delvis till religiösa minoritetsrörelser:

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann och Berkeley: University of California Press, 1961, omtryckt, Westport, Connecticut, USA, Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigerad) London; Heinemann, 1967

Religious Sects, London: Weidenfeld och Nicholson, New York: McGraw Hill, 1970 (även utgiven i översättning till franska, tyska, spanska, svenska, tyska och japanska)

Magic and Millennium, London: Heinemann och New York: Harper och Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (även utgiven i översättning till italienska och japanska)

De sociala effekterna av nya religiösa rörelser (redigerad) New York, Ros Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (även utgiven i översättning till italienska; japanska översättningen i förberedelse)

The Social Dimensions of Sectarianism Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk översättning i förberedelse).

Han har också bidragit till mer än 25 artiklar om religiösa minoritetsrörelser, för redigerade verk och lärda tidskrifter i Storbritannien, USA, Frankrike, Belgien, Holland, och Japan, och Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia of Social Sciences, samt Encyclopedia of Religion, och förbereder för närvarande ett bidrag till Enciclopedia Italiana.

LADDA NER VITBOKEN