”Kammarkollegiet beslutar enligt 7 § lagen (1998:1593) om trossamfund att registrera Scientolog[y]-kyrkan i Sverige som trossamfund med [eget] organisationsnummer […].”

Scientology-kyrkor i Sverige

LADDA NER VITBOKEN