”Trossamfundsmyndigheten i republiken Slovenien bekräftar att Scientology-kyrkan är en religion i enlighet med artikel 6 i lagen om trossamfunds rättsliga status i Slovenien.”

LADDA NER VITBOKEN