”Domstolen beaktade […] Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas utslag av den 5 april 2007 (ansökningsnr 18147/02) som bekräftar att Scientology är en religiös rörelse.”
LADDA NER VITBOKEN