”Byrån för föreningsregistrering har godkänt stadgarna för den juridiska enheten kallad ’FÖRENINGEN SCIENTOLOGY-KYRKAN’ och auktoriserat dess verksamhet […] vars huvudsakliga mål är […] Studium, undersökning, utveckling och kulturell spridning av de andliga självförbättringsteknologierna inom Dianetics och den andliga filosofin Scientology.”

LADDA NER VITBOKEN