Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

IV. Scientologys trossatser – deras religiösa natur

Om Scientology jämförs med sekulära organisationers religiösa natur klarnar snart en del av dess trossatser, även om den ännu inte har utvecklat en komplex teologi. Den är ganska annorlunda från politiska samfund som inte har något speciellt intresse i odödliga själar. På samma sätt skiljer den sig från sociala klubbar som Oddfellows eller Loyal United Order of Anglo-Saxons. Den är mer besläktad med frimureriet som har tron på Gud, den gudomliga arkitekten och andliga varelser. Men frimurare har ofta sagt att deras organisation inte är en religion. I en stor del av Europa, åtminstone tills nyligen var frimureriet starkt antiklerikal, en slags icke religiös religion. Men i Storbritannien och Förenta staterna har frimurare också ofta varit medlemmar av etablerade kyrkor och har velat visa att de inte följer en rivaliserande religion, utan snarare ett moralkodex och att de stödjer en sann religion.

Ytterligare en kortfattad referens kan göras till forntida och moderna religiösa rörelser. Jains i Indien tror på många själar men inte på Gud, men räknas ändå som en religion. Buddisterna tror varken på en allenarådande Gud eller på en beskrivbar själ, även om det finns skillnader mellan teori och praktik, men de är en av världens största missionerande religioner. Många hinduiska vedanta-tänkare är icke-dualister, som tror att det mänskliga och det gudomliga är ett, eftersom den individuella själen är den universella själen. Detta är inte Gud, i den kristna eller västerländska meningen, men ändå är hinduismen en större religion. I modern tid har den indiska Neo Vedanta haft ett stort inflytande i Europa och Amerika, då dess läror har avvikit både från den stela dogmen i de flesta av västvärldens religioner och även från materialismen i mycket av modern vetenskap.

Grundaren och målsättningar tillkännager att syftet är att befria människan från det slaveri som ”försökt reducera henne till samma status som celler, hjärna och kropp, en ’vetenskaplig’ lögn som har orsakat oräknelig skada på människan och som, såvida det inte korrigeras, så småningom kommer att resultera i total förintelse”.

Scientology verkar redan från början ha antagit som en grundläggande doktrin en andlig attityd till livet. Grundaren och målsättningar tillkännager att syftet är att befria människan från det slaveri som ”försökt reducera henne till samma status som celler, hjärna och kropp, en ’vetenskaplig’ lögn som har orsakat oräknelig skada på människan och som, såvida det inte korrigeras, så småningom kommer att resultera i total förintelse”.

Och åter, ”att människan först och främst är en ande, odödlig och i grund och botten oförstörbar”.

V. Conclusion
LADDA NER VITBOKEN