Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

V. Slutsats

Religion tar upp människans andliga natur, och syfte med hennes dyrkan, vare sig Gud eller Yttersta verklighet eller Buddha.

Uttalandet om doktrin och utövning av Scientology-religionen börjar med en kort bekräftelse om dess andliga natur och fortsätter genast att beakta riktningens bakgrund, med speciella sektioner av hinduism och buddism. Helt klart har grundaren och senare medarbetare påverkats av sitt studium av dessa asiatiska religioner, och i detta återspeglar de utbredda trender i moderna tankegångar. I över ett sekel har påverkan av asiatiska, särskilt indiska, idéer varit kraftfull i Europa och Amerika, och detta måste påverka förståelsen av religion. Religion tar upp människans andliga natur, och syfte med hennes dyrkan, vare sig Gud eller Yttersta verklighet eller Buddha. Som Scientology utvecklas kan den komma att mer betona ställningen av det Högsta väsendet, inte bara som målet utan källan och den livsuppehållande kraften hos all människans strävan. Läget är så, att den genomgripande undervisningen av människans andliga natur och hennes oförstörbara inre kärnan är i enlighet med mycket i några av de större religionerna i världen.

Den genomgripande undervisningen av människans andliga natur och hennes oförstörbara inre kärna är i enlighet med mycket i några av de större religionerna i världen.

Geoffrey Parrinder
1977

Författare
LADDA NER VITBOKEN