Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Geoffrey Parrinder

När han skrev ”Scientologys religiösa natur” (“The Religious Nature of Scientology”), var Geoffrey Parrinder professor i Jämförande studier av religioner vid University of London. Han är nu professor emeritus i Jämförande studier av religioner. Han är också Fellow of Kings College, London, och metodistpastor sedan 60 år. Han är författare till mer än 40 böcker om världens religioner som översatts till 12 språk. Han har redigerat ett uppslagsverk och en ordbok om världens religioner.

LADDA NER VITBOKEN