Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. Guds plats enligt Scientologys trosuppfattning

Guds plats i Scientologys övertygelser verkar inte vara dominerande, som den är i kristendomen, judendomen och islam, men den är klart och tydligt närvarande. I boken The Scientology Religion, i kapitlet om doktrin och praktik definieras dess uppdrag som ”att hjälpa individen att bli medveten om sig själv som en odödlig varelse och att hjälpa sig själv uppnå de grundläggande sanningarna med avseende på sig själv, sitt förhållande till andra ... och det Högsta väsendet”. Här och i form av sedvanlig förrättning sägs det att ”vi vill utplåna hans synd, så att han kan vara tillräckligt god för att erkänna Gud”, och ”Människans bästa bevis på Gud är den Gud han finner inom sig själv”. Det är vedertaget att genom att undervisa om Gud inom en, och reinkarnation, länkas Scientology till österländska och indiska former av religiöst tänkande. Så uttalar det målet ”individens frälsning i harmoni med andra livsformer, det fysiska universum, och ytterst det Högsta väsendet. Det är i denna österländska tradition som vi finner bakgrunden till Scientology”.

Gud omtalas som den åttonde dynamiken, den högsta nivån av verklighet som man uppnår när den sjunde dynamiken, det andliga universum: ”uppnås i sin helhet”. Gud och det andliga universum är också ”klassificerat som theta-universum”, och theta eller thetanen beskrivs som ”ande” och ”personen själv”.

Gud omtalas som den åttonde dynamiken, den högsta nivån av verklighet som man uppnår när den sjunde dynamiken, det andliga universum: ”uppnås i sin helhet”. Gud och det andliga universum är också ”klassificerat som theta-universum”, och theta eller thetanen beskrivs som ”ande” och ”personen själv”. Det finns ett ständigt insisterande på människan som en andlig varelse, och ett förkastande av materialistiska förklaringar till mänskligt ursprung. Människan är odödlig, hon har levt ett oräkneligt antal liv, och hon kan stiga upp till Gud. Det här liknar visserligen några indiska religiösa övertygelser och är viktigt i anspråket på att Scientology är en religion.

III. Ceremonier och deras innebörd
LADDA NER VITBOKEN