Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. VAD ÄR SCIENTOLOGY?

Scientologys ursprung kan dateras till 1930-talet när L. Ron Hubbard, amerikanen som skulle komma att bli Scientologys grundare, reste omkring i österlandet och frågade sig varför människan levde ett sådant bedrövligt liv. Ingen hade kunnat besvara hans frågor, när han som ung man frågade varifrån människan kom och vart människan var på väg.

År 1950 skrev L. Ron Hubbard en bok om ett ämne som han kallade Dianetics (”genom sinnet”), som var hans tidigaste utforskning av sinnet. Boken, Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen, var mycket populär och blev snart en bestseller; mer än 17 miljoner exemplar har sålts. Allteftersom Dianetics-rörelsen växte och forskningen utvidgades från sinnet till anden, föddes ett annat ämne – Scientology – och den första kyrkan grundades i Förenta staterna år 1954. Dianetics kom ursprungligen till Japan strax efteråt, men Scientology-kyrkans första formella missionsutvidgning till Japan ägde rum år 1962, vilket gjorde detta till den verkliga begynnelsen för Scientologys historia i Japan. Den första offentliga föreläsningen om Scientology hölls den 10 september 1962 i en fullpackad hörsal.

Ordet ”Scientology” kommer från det latinska scio, som betyder ”att veta i ordets fullaste bemärkelse”, och det grekiska logos, som betyder ”att studera”.

I boken Scientology: Tankens grunder, förklarar L. Ron Hubbard att ämnet faktiskt härstammar från psykologins rötter, men att vi måste förstå att det inte härstammar från nutidens psykologi, utan snarare från den äldre psykologin som undervisades i världens religioner innan det grundläggande andliga innehållet i deras studium togs bort under förra århundradet.

Psykologi betyder bokstavligen ”studiet av anden”. Dagens psykologi har förlorat denna mening och studerar eller erkänner inte längre anden som ett bona fide studieämne. I detta hänseende är Scientology mycket annorlunda, i att det verkligen studerar anden, som de flesta av världens stora religioner gör.

Religioner accepterar i allmänhet att den mänskliga anden är besläktad med den stora ”livskraften” i universumet. Det är emellertid svårt att definiera ordet ”ande”. Somliga skulle hävda att anden i själva verket är det mänskliga sinnet. Men i Scientology betyder ”ande” detsamma som ”jaget” och det betyder mycket mer än bara sinnet. I en japansk shinto-religion, seichi-no-le, uttrycks det som något som kan översättas som ”Guds barn”. Det skulle motsvara de japanska orden ”hime” eller ”hiko”. I Scientology skapade L. Ron Hubbard ordet thetan, från det grekiska ordet som betyder ande, eftersom inget annat befintligt ord helt kunde beskriva det.

Religioner accepterar i allmänhet att den mänskliga anden är besläktad med den stora ”livskraften” i universumet. Somliga skulle hävda att anden i själva verket är det mänskliga sinnet. Men i Scientology betyder ”ande” detsamma som ”jaget” och det betyder mycket mer än bara sinnet.

Nyskapandet av ord för att förklara nya begrepp som inte har några befintliga ord är inte ett nytt bruk inom religioner. I Japan skapade mästaren Kobodaishi, grundaren av shingon (en mycket gammal, traditionell och stor esoterisk buddistisk sekt) många ord som behövdes för att religionen skulle kunna utövas.

Hittills har emellertid Scientology inte skapat något nytt ord för Gud. Fastän grunduppfattningen av Gud kanske inte är en del av Scientology-läran, och medlemmarna nog har sina egna idéer om vad denna term betyder eller inte betyder, är orden som används för den, ”Högsta väsendet”, ”det oändliga”, ”alltings allhet”, ”universums skapare” och, naturligtvis, ”Gud”.

Till skillnad från en del andra religioner har Scientology ingen särskild dogm om begreppet ”Gud”, utan låter hellre individen utveckla sin egen förståelse om hur han passar in i universumet och alltings natur. Därifrån kan kanske en tro utvecklas. De som studerar Scientology tycks alltså komma inte bara från alla samhällsklasser och nationaliteter, men även från mycket olika religiösa bakgrunder. Det är mycket vanligt i Japan och österlandet att vara medlem av mer än en religion. I enlighet med denna tradition överger en del japanska Scientology-studerande inte heller sina andra religioner, utan enligt vad denna författare förstår, har de använt sina studier i Scientology för att förstärka sina tidigare religiösa band och sin tro på Gud. Som begrepp är detta ganska likt det som utövas i den jämförelsevis nya shinto-religionen seicho-no-le, som också har medlemmar som kommer från buddismen, kristendomen och andra trosåskådningar.

III. Scientology och dess inbördes förhållande med andra religioner
LADDA NER VITBOKEN