Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

V. CEREMONIER

Religioner skulle inte vara fullständiga utan ceremonier, och Scientology har en bok som kallas Background and Ceremonies [Bakgrund och ceremonier], som används av Scientology-kyrkor för begravningar, bröllop och för att välkomna de nyfödda till världen, för att nämna endast några få av Scientologys andaktsövningar. I västerlandet utföres även söndagsandakter.

VI. Slutsats
LADDA NER VITBOKEN