IV.
SLUTSATS

Diskussionen ovan bör klargöra en sak: det kollektiva livet och aktiviteterna i Sjöorganisationen inom Scientology-kyrkan är fullständigt förenliga med det kollektiva livet och aktiviteterna av traditionella religiösa ordnar, i öst och i väst, i det förflutna och i nuet. Som i buddism och kristendom, tjänar det religiösa brödraskapet av Sjöorganisationen att på ett exemplariskt vis bevara och offentliggöra de läror och den teknologi som upptäckts av L. Ron Hubbard. Målet för Sjöorganisationen är den andliga överlevnaden inte bara för dess egna medlemmar och medlemmar i Scientology-kyrkan men också mänskligheten och universum självt. I detta är Sjöorganisationen lik de religiösa ordnarna hos de stora religionerna i världen.

Målet för Sjöorganisationen är den andliga överlevnaden inte bara för dess egna medlemmar och medlemmar i Scientology-kyrkan men också mänskligheten och universum självt. I detta är Sjöorganisationen lik de religiösa ordnarna hos de stora religionerna i världen.

Om en personlig observation får tillåtas, jag skulle vilja kommentera att när jag har besökt Sjöorganisationens rum för övernattning, kollektivt liv och aktiviteter i Los Angeles och på Gilman Hot Springs, påmindes jag gång på gång om mina egna dagar i ett franciskanerkloster. Jag studerade, bad och mediterade med samma intensitet som jag observerade att scientologer studerade, arbetade och auditerade. Jag bodde i liknande lokaler och arbetade under liknande omständigheter, jag arbetade i klostrets bokbinderi, och band nya, och omband gamla versioner av Bibeln och teologiska avhandlingar. Jag producerade heliga kort och publikationer för att annonsera ut klostrets arbeten. Det fanns en skillnad: Scientology och Sjöorganisationen drar nytta av de senaste teknikformerna när de utför sitt religiösa uppdrag. Vi glömmer att när kloster först uppstod gjorde de samma sak. När man drar nytta av denna avancerade teknologi följer Scientology-kyrkan helt enkelt mönstret som lagts ner av L. Ron Hubbard själv.

Frank K. Flinn,
Biträdande professor i religionsvetenskap
Januari 2010

LADDA NER VITBOKEN