Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson är Reader Emeritus i sociologi vid University of Oxford. Från 1963 till 1993 var han också en Fellow of All Souls College, och valdes år 1993 till Emeritus Fellow.

I mer än 40 år har han genomfört forskning om religiösa minoritetsrörelserna i Storbritannien och utomlands (särskilt i Förenta staterna, Ghana, Kenya, Belgien och Japan). I sitt arbete har han läst skrifter från dessa rörelser och så långt möjligt, träffat medlemmar under deras möten, tjänster, och i hemmet, och kritiskt utvärderat arbeten av andra forskare.

Han innehar Degrees of B.Sc. (Econ) och fil.dr vid University of London och fil.mag. vid University of Oxford. År 1984 erkände University of Oxford värdet av hans publicerade verk genom att tilldela honom graden av Doctor of Literature (den högsta akademiska graden inom humaniora). År 1992 gjorde katolska universitetet i Leuven, Belgien, honom till hedersdoktor.

År 1994 valdes han till Fellow of the British Academy.

Vid olika tillfällen har han erhållit ytterligare följande utnämningar:

Commonwealth Fund Fellow (Harkness Foundation), University of California, Berkeley, USA, 1957–8;

Gästprofessor vid University of Ghana 1964;

Styrelseledamot i amerikanska rådet för vetenskapliga samfund (American Counsel of Learned Societies), vid University of California, Berkeley, USA, 1966–67;

Forskningskonsult i sociologi vid universitetet i Padua, Italien, 1968–72;

Gästande styrelseledamot i Japan Society, 1975;

Gästprofessor, katolska universitet i Leuven, Belgien 1976, 1982, 1986 och 1993;

Gästprofessor i Sniderprogrammet vid University of Toronto, Kanada, 1978.

Gästprofessor i religionssociologi och konsult för religiösa studier vid Mahidol-universitetet i Bangkok, Thailand, 1980–81;

Gästande styrelseledamot i Scottprogrammet, vid Ormond College, University of Melbourne, Australien, 1981;

Gästprofessor vid University of Queensland, Australien, 1986;

Framstående gästprofessor vid University of Californien, Santa Barbara, Kalifornien, USA, 1987;

Gästprofessor vid Soka-universitetet, Hachioji, Japan, 1997;

Under åren 1971–75, var han ordförande i Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (den världsomspännande organisationen för denna vetenskapsgren). År 1991 valdes han till hedersordförande för organisationen som nu döpts om till Société Internationale de Sociologie des Religions.

Ledamot för the Society for the Scientific Study of Religion (USA) 1977–9;

Under flera år, European Associate Editor, Journal for the Scientific Study of Religion;

I sex år, chefredaktör för Annual Review of the Social Sciences of Religion.

Han har vid många tillfällen föreläst om religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Japan och Förenta staterna, och då och då i Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige.

Han har kallats som expertvittne om sekter i domstolar i Storbritannien, Frankrike, Grekland, Holland, Nya Zeeland och Sydafrika och har tillhandahållit bevis på edligt intyg för domstolar i Australien, Lettland, Ryssland, Spanien och Frankrike. Han har också ombetts att ge expertutlåtande om religiösa rörelser för parlamentets utskott för inrikes frågor i underhuset (Parliamentary Home Affairs Committee of the House of Commons).

Han har bland annat publicerat elva böcker som helt eller delvis handlar om religiösa minoritetsrörelser.

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain [Sekter och samhället: Sociologi i tre religiösa grupper i Storbritannien], London: Heinemann, och Berkeley: University of California Press, 1961, omtryckt, Westport, Connecticut, USA: Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigerad) London; Heinemann, 1967

Religious Sects, London: Weidenfeld och Nicholson, New York: McGraw Hill, 1970 (även utgiven i översättning till franska, tyska, spanska, svenska, tyska och japanska)

Magic and the Millennium [Magi och millennium], London: Heinemann, New York: Harper’s and Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (även utgiven i översättning till italienska och japanska)

De sociala effekterna av nya religiösa rörelser (redigerad) New York, Ros Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective [Religion i sociologiska perspektiv], Oxford: Clarendon Press, 1982 (även utgiven i översättning till italienska, rumänska och bulgariska. Japansk översättning under förberedelse)

The Social Dimensions of Sectarianism [Den sociala dimensionen av sekterism], Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk översättning 1997)

New Religious Movements; Challenge and Response [Nya religiösa rörelser; Utmaningar och respons], [samredigerad med Jamie Cresswell] London: Routledge, 1999

Global Citizens: The Soka Gakkai Buddhists in the World [Globala medborgare: Soka Gakkai-buddister i världen], [samredigerad med David Machacek] Oxford: Clarendon Press, 2000

Han har också bidragit med mer än trettio artiklar om religiösa minoritetsrörelser för redigerade verk och vetenskapliga tidskrifter i Storbritannien, Belgien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz och Förenta staterna. Han har bidragit med artiklar i Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia of the Social Sciences; Encyclopaedia of Religion, Encyclopédie des religions (Paris) och Enciclopedia Italiana (Rom).

Bland de rörelser som han har utfört forskning om är Scientology-kyrkan. Han är inte och har aldrig varit medlem i den Kyrkan eller någon av dess anslutna organisationer. Hans forskning har utförts i enlighet med principerna för oberoende objektivitet och etisk neutralitet som upprätthålls i akademisk tradition av de humanistiska vetenskaperna.

LADDA NER VITBOKEN